کالج «افسانه رضوی»

افسانه رضوی

افسانه رضوی

users-icon
5 دوره
users-icon
508 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

پخت نان خانگی و نان حجیم دوره مدرس
آموزش پخت نان خانگی و نان حجیم افسانه رضوی
4.5 10 نظر
299,000 تومانء
بانت کیک (کیک عصرانه) دوره مدرس
آموزش بانت کیک (کیک عصرانه) افسانه رضوی
4.4 12 نظر
229,000 تومانء
پخت انواع پیتزا دوره مدرس
آموزش پخت انواع پیتزا افسانه رضوی
4.0 8 نظر
279,000 تومانء
گرانولا و گرانولا بار دوره مدرس
آموزش گرانولا و گرانولا بار افسانه رضوی
4.6 9 نظر
229,000 تومانء
انواع پاستا دوره مدرس
آموزش انواع پاستا افسانه رضوی
3.0 2 نظر
279,000 تومانء