کالج «افسانه رضوی»

افسانه رضوی

افسانه رضوی

users-icon
5 دوره
users-icon
489 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

پخت نان خانگی و نان حجیم دوره مدرس
آموزش پخت نان خانگی و نان حجیم افسانه رضوی
4.5 6 نظر
220,000 تومانء
بانت کیک (کیک عصرانه) دوره مدرس
آموزش بانت کیک (کیک عصرانه) افسانه رضوی
4.4 8 نظر
150,000 تومانء
پخت انواع پیتزا دوره مدرس
آموزش پخت انواع پیتزا افسانه رضوی
4.7 6 نظر
200,000 تومانء
گرانولا و گرانولا بار دوره مدرس
آموزش گرانولا و گرانولا بار افسانه رضوی
5.0 4 نظر
150,000 تومانء
انواع پاستا دوره مدرس
آموزش انواع پاستا افسانه رضوی
3.0 2 نظر
200,000 تومانء