کالج «فرناز گروسی»

فرناز گروسی

فرناز گروسی

مدرس ساخت عروسک روی ماگ

users-icon
0 دوره
users-icon
0 شرکت‌کننده

درباره مدرس

فرناز هستم.ماگ های عروسکی خاص رو با عشق میسازم😍 سفارش از روی عکس شخص هم قبول میکنم. لیسانس مهندسی صنایع دارم و حسابدار هستم. به کارهای هنری علاقه دارم.

دوره‌های مدرس

هنوز دوره‌ای در این کالج قرار نگرفته است.