کالج «هدی زارعی»

هدی زارعی

هدی زارعی

صاحب قنادی هاداچیزکیک

users-icon
2 دوره
users-icon
1,502 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

چیز کیک - از پخت تا تزئین
آموزش چیز کیک - از پخت تا تزئین هدی زارعی
4.8 16 نظر
428,000 تومانء
تارت
آموزش تارت هدی زارعی
4.7 18 نظر
478,000 تومانء