کالج «نگارحسینی»

نگارحسینی

نگارحسینی

مدرس ومجری پتینه وهنرهای‌مختلف

users-icon
0 دوره
users-icon
0 شرکت‌کننده

درباره مدرس

نگارحسینی‌هستم مدرس‌‌ومجری‌پتینه‌وبازسازی‌وبرگزارکننده‌دوره‌های‌هنری‌مختلف بابیش‌از۵۰۰هنرجوی‌موفق‌انلاین ازسال‌۸۸فعالیت‌هنریموشروع‌کردم والان‌صاحب‌فروشگاه‌‌وآکادمی‌هنری‌نگارهستم من‌اینجام‌تابه‌شماهم‌کمک‌کنم‌تاباکمترین‌امکانات‌بتونیدبهترین‌هارو یادبگیرید‌وکسب‌وکارخودتون‌روشروع‌کنید. بیش‌از۸رشته‌هنری‌روتدریس‌میکنم...

دوره‌های مدرس

هنوز دوره‌ای در این کالج قرار نگرفته است.