کالج «راضیه شریفی»

راضیه شریفی

راضیه شریفی

users-icon
5 دوره
users-icon
14 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

ساخت سبد با کاموا تریکو - 10 مدل جذاب
آموزش ساخت سبد با کاموا تریکو - 10 مدل جذاب راضیه شریفی
2.0 2 نظر
429,000 تومانء
سبدبافی با تریکو
آموزش سبدبافی با تریکو راضیه شریفی
1.0 2 نظر
379,000 تومانء