کالج «جواد دهقان»

جواد دهقان

جواد دهقان

مربی آشپزی ااااادددددررررررددووووو اااااااااااااااااااااااااننننننننننتتتت

users-icon
0 دوره
users-icon
0 شرکت‌کننده

درباره مدرس

بنده مربی آشپزی با ۴ سال سابقه کار در همین حیطه و دارای مدارک متعدد هستم اااااااااااااااااااددددددووواااااااا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ااااااااااا ااااااااااااا اااااااااا اااااااااااااااااااا

دوره‌های مدرس

هنوز دوره‌ای در این کالج قرار نگرفته است.