دوره‌های «کیک»

کیک کافه ای - از پخت تا تزیین دوره تاندوری
آموزش کیک کافه ای - از پخت تا تزیین آتوسا مومن زاده
4.6 8 نظر
349,000 تومانء
کیک خامه‌ای دوره تاندوری
آموزش کیک خامه‌ای آلاله احمدی
5.0 2 نظر
699,000 تومانء
کیک عسلی (کیک روسی) دوره مدرس
آموزش کیک عسلی (کیک روسی) فرزانه نظری
5.0 2 نظر
550,000 تومانء
بانت کیک (کیک عصرانه) دوره مدرس
آموزش بانت کیک (کیک عصرانه) افسانه رضوی
4.4 8 نظر
150,000 تومانء
کیک کره ای - از پخت تا تزیین دوره مدرس
آموزش کیک کره ای - از پخت تا تزیین مریم شهبازی
5.0 2 نظر
420,000 تومانء
کاپ کیک و مینی کیک دوره مدرس
آموزش کاپ کیک و مینی کیک ماندانا حسین زاده
4.0 1 نظر
280,000 تومانء
کیک رگه دار دوره مدرس
آموزش کیک رگه دار ماندانا حسین زاده
4.0 1 نظر
430,000 تومانء
کیک های عصرانه پاییزی دوره مدرس
آموزش کیک های عصرانه پاییزی ماندانا حسین زاده
-
300,000 تومانء
چیزکیک های تنوری دوره مدرس
آموزش چیزکیک های تنوری ماندانا حسین زاده
-
420,000 تومانء
کیک چاکوچینو دوره مدرس
آموزش کیک چاکوچینو رویا جنتی
5.0 1 نظر
60,000 تومانء
انواع براونی دوره مدرس
آموزش انواع براونی رویا جنتی
-
280,000 تومانء
لاواکیک های مدرن دوره مدرس
آموزش لاواکیک های مدرن ماندانا حسین زاده
-
340,000 تومانء
کیک های کافه ای دوره مدرس
آموزش کیک های کافه ای کیمیا کلائی
5.0 3 نظر
200,000 تومانء
لایر کیک ها - پکیج اول دوره مدرس
آموزش لایر کیک ها - پکیج اول ماندانا حسین زاده
-
310,000 تومانء
لایرکیک ها -  پکیج دوم دوره مدرس
آموزش لایرکیک ها - پکیج دوم ماندانا حسین زاده
-
310,000 تومانء