دوره‌های «شیرینی»

باقلوا استانبولی و کنافه دوره تاندوری
آموزش باقلوا استانبولی و کنافه فاطمه قربانی
5.0 9 نظر
399,000 تومانء
کوکی‌ کافی‌شاپی دوره تاندوری
آموزش کوکی‌ کافی‌شاپی سحر پوربهروز
4.4 17 نظر
349,000 تومانء
شیرینی عید دوره تاندوری
آموزش شیرینی عید سحر پوربهروز
4.7 6 نظر
149,000 تومانء
ماکارون - شیرینی فرانسوی دوره مدرس
آموزش ماکارون - شیرینی فرانسوی مریم خوش‌گفتار
4.7 11 نظر
200,000 تومانء
موچی - شیرینی ژاپنی دوره مدرس
آموزش موچی - شیرینی ژاپنی رویا جنتی
3.9 8 نظر
220,000 تومانء
کوکی کره ای دوره مدرس
آموزش کوکی کره ای مریم شهبازی
-
350,000 تومانء
کیک خانگی - رولت و رول کیک دوره مدرس
آموزش کیک خانگی - رولت و رول کیک ماندانا حسین زاده
-
320,000 تومانء
انگلیش افترنون تی دوره مدرس
آموزش انگلیش افترنون تی ماندانا حسین زاده
-
450,000 تومانء
کوکی های ترک دار دوره مدرس
آموزش کوکی های ترک دار ماندانا حسین زاده
5.0 1 نظر
200,000 تومانء
دونات دوره مدرس
آموزش دونات متینه داوودی
5.0 1 نظر
350,000 تومانء
انواع شیرینی عید دوره مدرس
آموزش انواع شیرینی عید ماندانا حسین زاده
-
330,000 تومانء