کالج «زهرا بیات»

زهرا بیات

زهرا بیات

مربی رسمی سازمان فنی وحرفه‌‌ای‌ کشور

users-icon
0 دوره
users-icon
0 شرکت‌کننده

درباره مدرس

زهرابیات اینجانب‌از۳۰ سال قبل کارم رابااجرا وآموزش‌هنرنقاشی رنگ روغن،تذهیب‌‌وسفال و....آغاز کردم ودرادامه با ورودبه حوضه هنرهای نقش برجسته وگچ تراشی مدرن وپتینه برجسته‌ی دیوار درزمینه اجرا " وتدریس این هنرها بصورت حضوری ومجازی درخدمت هنرجویان‌محترم داخل کشور درشهرهای‌مختلف واموزش‌مجازی مختص‌هنرجویان خارج کشور بوده ومیباشم. بامجوزصدور مدرک رسمی بین المللی زیرنظر‌سازمان فنی وخرفه ای‌کشور

دوره‌های مدرس

هنوز دوره‌ای در این کالج قرار نگرفته است.