دوره‌های «سایر»

جامع گلدوزی دوره مدرس

آموزش جامع گلدوزی

زهرا محمدتقی
-
520,000 تومانء
صفرتا صد تریکوبافی دوره مدرس

آموزش صفرتا صد تریکوبافی

راضیه شریفی
-
350,000 تومانء
رزین اپوکسی(ظروف و زیورآلات) دوره مدرس

آموزش رزین اپوکسی(ظروف و زیورآلات)

الهام موسوی
-
850,000 تومانء
صفر تا صد پتوبافی دوره مدرس

آموزش صفر تا صد پتوبافی

راضیه شریفی
-
200,000 تومانء
تریکوبافی دوره کریر و ساک نوزاد دوره مدرس

آموزش تریکوبافی دوره کریر و ساک نوزاد

راضیه شریفی
-
210,000 تومانء
دوره مقدماتی گلدوزی دوره مدرس

آموزش دوره مقدماتی گلدوزی

زهرا محمدتقی
-
220,000 تومانء
دوره نیمه پیشرفته گلدوزی دوره مدرس

آموزش دوره نیمه پیشرفته گلدوزی

زهرا محمدتقی
-
280,000 تومانء
دوره پیشرفته گلدوزی دوره مدرس

آموزش دوره پیشرفته گلدوزی

زهرا محمدتقی
-
320,000 تومانء
رزین اپوکسی (ظروف و زیور آلات) دوره مقدماتی دوره مدرس

آموزش رزین اپوکسی (ظروف و زیور آلات) دوره مقدماتی

الهام موسوی
-
350,000 تومانء
رزین اپوکسی(ظروف و زیورآلات) دوره تکمیلی دوره مدرس

آموزش رزین اپوکسی(ظروف و زیورآلات) دوره تکمیلی

الهام موسوی
-
300,000 تومانء
رزین اپوکسی(ظروف و زیور آلات) دوره پیشرفته دوره مدرس

آموزش رزین اپوکسی(ظروف و زیور آلات) دوره پیشرفته

الهام موسوی
-
300,000 تومانء
گیره‌های رزینی دوره مدرس

آموزش گیره‌های رزینی

فرزانه یوسفی نیا
-
100,000 تومانء
آموزش گل های رزینی دوره مدرس

آموزش آموزش گل های رزینی

فرزانه یوسفی نیا
-
200,000 تومانء
آموزش کلاه آیدا دوره مدرس

آموزش آموزش کلاه آیدا

فرزانه یوسفی نیا
-
200,000 تومانء