کالج «هادی ذکایی»

هادی ذکایی

هادی ذکایی

مدرس دوره‌های آموزشی بار سرد

users-icon
1 دوره
users-icon
92 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

نوشیدنی‌های سرد دوره تاندوری
آموزش نوشیدنی‌های سرد هادی ذکایی
4.8 4 نظر
878,000 تومانء