کالج «هادی ذکایی»

هادی ذکایی

هادی ذکایی

مدرس دوره‌های آموزشی بار سرد

users-icon
1 دوره
users-icon
100 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

نوشیدنی‌های سرد
آموزش نوشیدنی‌های سرد هادی ذکایی
4.8 5 نظر
52%
418,000 تومانء 878,000