کالج «الهام باباوليان»

الهام باباوليان

الهام باباوليان

مربي صدا و سيما ( بخش هنري سيماي خانواده)

users-icon
0 دوره
users-icon
0 شرکت‌کننده

درباره مدرس

من الهام باباوليان فعال حوزه اقتصادي در زمينه هنري هستم ، از كودكي به هنر علاقه مند بودم ولي به دليل رشته تحصيليم مدتي از هنر فاصله گرفته بودم ، ولي اين علاقه باعث شد دوباره در زمينه هنري فعاليت خود را به صورت تخصصي از سر بگيرم رشته هاي مختلف را اموزش ديدم و همزمان هنرجو داشتم و بخشي از وقتم به انجام سفارشات مي گذشت در اين حين تصميم گرفتم در جشنواره مديافت شركت كنم كه د ابن جشنواره طرح من جزء١٠ نفر برگزيده كشوري انتخاب شد كه همين موضوع نقطه عطفي در مسيرم شد در جشنواره فجر طرح من در حوزه پوشاك اجتماع بانوان و زيور الات به بخش نمايشگاهي راه يافت . در استارت اپ دانشگاه علمي و كاربردي طرح من به عنوان طرح برگزيده انتخاب گرديد كم كم در اين مسير هنر و كارافريني را در كنار هم پيش بردم و كارهاي اجرا شده توسط هنرجوها را مستقيما در فضايي كه در اختيار دارم براي فروش عرضه مي كنم . همچنين در ماهنامه دنياي سرمايه گذاري مصاحبه اي در اين زمينه از بنده چاپ شده است . در ادامه به عنوان مربي هنري دربرنامه سيماي خانواده به فعاليت خود ادامه مي دهم هدف من ارائه هنر اصيل با رويكردمدرن به منطور كارافريني مي باشد

دوره‌های مدرس

هنوز دوره‌ای در این کالج قرار نگرفته است.