کالج «ریحانه اصغری»

ریحانه اصغری

ریحانه اصغری

مدرس پته دوزی

users-icon
0 دوره
users-icon
0 شرکت‌کننده

درباره مدرس

مدارک آموزشی از صنایع دستی و فنی حرفه ای که البته آموزش این سوزندوزی علاوه بر دوره های آموزشی از تمام افرادی که سالها دوزنده بودن و دسترسی بهشون داشتم آموختم چون هنر مهارت با یک دوره کسی همه چی نمی آموزه

دوره‌های مدرس

هنوز دوره‌ای در این کالج قرار نگرفته است.