آموزش شماره دوزی

معرفی دوره

هنر زیبای شماره دوزی نوعی گلدوزی و سوزن دوزی بر روی پارچه ای مخصوص و سوراخ دار است. تفاوت کوبلن دوزی وشماره دوزی: اگر شما با دوخت کوبلن آشنا باشید و آن را بلد باشید دوخت شماره دوزی و روش های دوختن آن برای شما بسیار ساده تر خواهد بود. شماره دوزی در واقع یک نوع گلدوزی است که در آن خانه های دوخت با ضربدر پر می شوند و باید درون مربع هایی کوچک بدوزیم. مدل دوخت آن مانند کوبلن دوزی است اما با این تفاوت که در کوبلن فقط یک دوخت کج داریم ولی درشماره دوزی هر دو قطر مربع با دو دوخت کج متضاد و روبروی هم، بصورت ضربدری پر می‌شوند. اگر پارچه از نوعی باشد که به راحتی نتوان روی آن مربع های فرضی در نظر گرفت، بر روی آن از تور سوراخ دار و تور مخصوص شماره دوزي استفاده می شود.
هنر زیبای شماره دوزی نوعی گلدوزی و سوزن دوزی بر روی پارچه ای مخصوص و سوراخ دار است. تفاوت کوبلن دوزی وشماره دوزی: اگر شما با دوخت کوبلن آشنا باشید و آن را بلد باشید دوخت شماره دوزی و روش های دوختن آن برای شما بسیار ساده تر خواهد بود. شماره دوزی در واقع یک نوع گلدوزی است که در آن خانه های دوخت با ضربدر پر می شوند و باید درون مربع هایی کوچک بدوزیم. مدل دوخت آن مانند کوبلن دوزی است اما با این تفاوت که در کوبلن فقط یک دوخت کج داریم ولی درشماره دوزی هر دو قطر مربع با دو دوخت کج متضاد و روبروی هم، بصورت ضربدری پر می‌شوند. اگر پارچه از نوعی باشد که به راحتی نتوان روی آن مربع های فرضی در نظر گرفت، بر روی آن از تور سوراخ دار و تور مخصوص شماره دوزي استفاده می شود.

جلسات دوره (12 جلسه)

1. قسمت1
2. قسمت2
3. قسمت3
4. قسمت4
5. قسمت5
6. قسمت6
7. قسمت7
8. قسمت8
9. قسمت9
10. قسمت10
11. قسمت11
12. قسمت12

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟