آموزش پیشرفته دریم کچر

معرفی دوره

دریم کچر یا کابوس گیر اسم یک وسیله ی دست ساز در فرهنگ سرخپوستی هست که از حلقه ای تشکیل شده و تارهایی مثل تار عنکبوت در درون این حلقه می بافند و اون رو با اشیای مقدس خودشون و یا پر و مهره تزیین می کنند و این دریم کچر های عنکبوتی را از چادر های محل زندگی و یا گهواره های کودکشون آویزون می کنند. در باور سرخ پوست ها هوا پر از رویا و کابوس هست که رویاها از وسط تارها عبور می کند و به شخصی که خواب هست میرسه و بدی ها و کابوس ها بین تارها گیر می کنه و با طلوع خورشید از بین میره. این روزها کابوس گیر در تمام دنیا طرفدارهای زیادی پیدا کردن، هم به خاطر خاصیتی که دارن و هم ظاهر منحصر بفردشون به عنوان یک وسیله ی تزیینی مورد استفاده قرار می گیرند. البته هر کس با توجه به سلیقه ای که داره در رنگ و اندازه و طرح متفاوتی دریم کچر رو می سازه! حتی بعضی ها اون رو به عنوان گردنبند دریم کچر، گوشواره و یا دستنبد دریم کچر و آویز دیواری استفاده می کنند. جذابیتش طوریه که می تونه به هر صورتی استفاده بشه! شما هم می تونید وقتی که بافت دریم کچر رو یاد گرفتید به هر شکل و رنگی که دوست دارید، اون رو بسازید!
دریم کچر یا کابوس گیر اسم یک وسیله ی دست ساز در فرهنگ سرخپوستی هست که از حلقه ای تشکیل شده و تارهایی مثل تار عنکبوت در درون این حلقه می بافند و اون رو با اشیای مقدس خودشون و یا پر و مهره تزیین می کنند و این دریم کچر های عنکبوتی را از چادر های محل زندگی و یا گهواره های کودکشون آویزون می کنند. در باور سرخ پوست ها هوا پر از رویا و کابوس هست که رویاها از وسط تارها عبور می کند و به شخصی که خواب هست میرسه و بدی ها و کابوس ها بین تارها گیر می کنه و با طلوع خورشید از بین میره. این روزها کابوس گیر در تمام دنیا طرفدارهای زیادی پیدا کردن، هم به خاطر خاصیتی که دارن و هم ظاهر منحصر بفردشون به عنوان یک وسیله ی تزیینی مورد استفاده قرار می گیرند. البته هر کس با توجه به سلیقه ای که داره در رنگ و اندازه و طرح متفاوتی دریم کچر رو می سازه! حتی بعضی ها اون رو به عنوان گردنبند دریم کچر، گوشواره و یا دستنبد دریم کچر و آویز دیواری استفاده می کنند. جذابیتش طوریه که می تونه به هر صورتی استفاده بشه! شما هم می تونید وقتی که بافت دریم کچر رو یاد گرفتید به هر شکل و رنگی که دوست دارید، اون رو بسازید!

جلسات دوره (119 جلسه)

1. قسمت 1
2. قسمت 2
3. قسمت 3
4. قسمت 4
5. قسمت 5
6. قسمت 6
7. قسمت 7
8. قسمت 8
9. قسمت 9
10. قسمت 10
11. قسمت 11
12. قسمت 12
13. قسمت 13
14. قسمت 14
15. قسمت 15
16. قسمت 16
17. قسمت 17
18. قسمت 18
19. قسمت 19
20. قسمت 20
21. قسمت 21
22. قسمت 22
23. قسمت 23
24. قسمت 24
25. قسمت 25
26. قسمت 26
27. قسمت 27
28. قسمت 28
29. قسمت 29
30. قسمت 30
31. قسمت 31
32. قسمت 32
33. قسمت 33
34. قسمت 34
35. قسمت 35
36. قسمت 36
37. قسمت 37
38. قسمت 38
39. قسمت 39
40. قسمت 40
41. قسمت 41
42. قسمت 42
43. قسمت 43
44. قسمت 44
45. قسمت 45
46. قسمت 46
47. قسمت 47
48. قسمت 48
49. قسمت 49
50. قسمت 50
51. قسمت 51
52. قسمت 52
53. قسمت 53
54. قسمت 54
55. قسمت 55
56. قسمت 56
57. قسمت 57
58. قسمت 58
59. قسمت 59
60. قسمت 60
61. قسمت 61
62. قسمت 62
63. قسمت 63
64. قسمت 64
65. قسمت 65
66. قسمت 66
67. قسمت 67
68. قسمت 68
69. قسمت 69
70. قسمت 70
71. قسمت 71
72. قسمت 72
73. قسمت 73
74. قسمت 74
75. قسمت 75
76. قسمت 76
77. قسمت 77
78. قسمت 78
79. قسمت 79
80. قسمت 80
81. قسمت 81
82. قسمت 82
83. قسمت 83
84. قسمت 84
85. قسمت 85
86. قسمت 86
87. قسمت 87
88. قسمت 88
89. قسمت 89
90. قسمت 90
91. قسمت 91
92. قسمت 92
93. قسمت 93
94. قسمت 94
95. قسمت 95
96. قسمت 96
97. قسمت 97
98. قسمت 98
99. قسمت 99
100. قسمت 100
101. قسمت 101
102. قسمت 102
103. قسمت 103
104. قسمت 104
105. قسمت 105
106. قسمت 106
107. قسمت 107
108. قسمت 108
109. قسمت 109
110. قسمت 110
111. قسمت 111
112. قسمت 112
113. قسمت 113
114. قسمت 114
115. قسمت 115
116. قسمت 116
117. قسمت 117
118. قسمت 118
119. قسمت 119

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟