آموزش اشارپ

معرفی دوره

آموزش 6 مدل اشارپ گذاشته شده است ..آموزش بسیار خوب برای ایجاد یک کسب و کار خانگی.
آموزش 6 مدل اشارپ گذاشته شده است ..آموزش بسیار خوب برای ایجاد یک کسب و کار خانگی.

جلسات دوره (37 جلسه)

1. قسمت1
2. قسمت2
3. قسمت3
4. قسمت4
5. قسمت5
6. قسمت6
7. قسمت7
8. قسمت8
9. قسمت9
10. قسمت10
11. قسمت11
12. قسمت12
13. قسمت13
14. قسمت14
15. قسمت15
16. قسمت16
17. قسمت17
18. قسمت18
19. قسمت19
20. قسمت20
21. قسمت21
22. قسمت22
23. قسمت23
24. قسمت24
25. قسمت25
26. قسمت26
27. قسمت27
28. قسمت28
29. قسمت29
30. قسمت30
31. قسمت31
32. قسمت32
33. قسمت33
34. قسمت34
35. قسمت35
36. قسمت36
37. قسمت37

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!