آموزش طراحی چهره سیاه قلم

معرفی دوره

دوره صفر تا صد طراحی چهره با سایه قلم را یاد بگیرید و کسب و کار خانگی خود را راه بیندازید.
دوره صفر تا صد طراحی چهره با سایه قلم را یاد بگیرید و کسب و کار خانگی خود را راه بیندازید.

جلسات دوره (63 جلسه)

1. ابزار مورد نیاز
2. آموزش اول جلسه اول
3. آموزش دوم جلسه اول
4. آموزش سوم جلسه اول
5. آموزش اول جلسه دوم
6. آموزش دوم جلسه دوم
7. آموزش سوم جلسه دوم
8. آموزش اول جلسه سوم
9. آموزش اول جلسه چهارم
10. آموزش دوم جلسه چهارم
11. جلسه پنجم آموزش سایه با کنته
12. آموزش اول جلسه ششم
13. آموزش دوم جلسه ششم
14. تمرین اول(چشم)جلسه اول
15. تمرین دوم (چشم)جلسه اول
16. تمرین سوم (چشم)جلسه اول
17. تمرین اول (چشم)جلسه دوم
18. تمرین دوم (چشم)جلسه دوم
19. تمرین سوم (چشم)جلسه دوم
20. تمرین چهارم جلسه دوم
21. تمرین اول جلسه سوم طراحی وسایه چشم از روی عکس
22. تمرین دوم جلسه سوم طراحی و سایه چشم سه رخ از روی عکس
23. آموزش طراحی ابرو
24. آموزش مژه
25. آموزش مژه چشم نیمرخ
26. آموزش سایه چشم نیمرخ
27. آموزش طراحی بینی
28. آموزش سایه بینی
29. آموزش طراحی بینی سه رخ از روی عکس
30. آموزش طراحی لب
31. آموزش طراحی لب از روی عکس
32. طراحی و سایه گوش
33. ابزار مورد نیاز
34. تمرین اول آموزش سایه ابرو با کنته
35. تمرین دوم آموزش سایه ابرو با کنته
36. تمرین سوم آموزش ابرو با کنته
37. تمرین اول آموزش سایه چشم با کنته
38. تمرین دوم آموزش سایه چشم با کنته
39. تمرین سوم آموزش سایه چشم با کنته
40. تمرین اول آموزش سایه بینی با کنته
41. تمرین دوم آموزش سایه بینی نیمرخ با کنته
42. تمرین سوم آموزش سایه بینی مرد با کنته
43. تمرین اول سایه لب با کنته
44. تمرین دوم سایه لب و دندان با کنته
45. تمرین اول آموزش سایه گوش با کنته
46. تمرین اول آموزش مو با کنته
47. تمرین دوم آموزش موی بافت با کنته
48. تمرین سوم آموزش موی فربا کنته
49. تمرین چهارم آموزش ریش با کنته
50. تمرین پنجم آموزش ریش سفید
51. تمرین ششم آموزش ته ریش
52. تمرین هفتم آموزش چین و چروک
53. تمرین هشتم آموزش پلات انداختن
54. آموزش ریش سفید
55. آموزش موی بلوند
56. آموزش نحوه پلات انداختن
57. سایه مثلث چهره
58. آموزش سایه صورت
59. آموزش مو
60. آموزش بک گراند
61. آموزش چرخه رنگ و رنگ های مکمل
62. قسمت62
63. قسمت63

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟