آموزش پکیج صفر تا صد طراحی عکس

معرفی دوره

‎سلام به شما دوستداران تغییر ‎خیلی خوشحالم که می‌توانم به عنوان اولین نفر به شما دوست عزیزی که در مسیر تغییر و پیشرفت قدم گذاشته‌اید تبریک بگویم ‎ما رسالت خود را بر این می‌دانیم که با هنر خود دنیا را جای بهتری برای زندگی خود و دیگران تبدیل کنیم و دنیا جای زیباتری برای زندگی شود. ‎در مسیر تحقق رویاها، گام‌های شما محکم و استوار ‎بدون شک حضور پر خیر و برکت شما در این مجموعه آموزشی، برکتی بی بدیل از جانب پروردگار متعالی است
‎سلام به شما دوستداران تغییر ‎خیلی خوشحالم که می‌توانم به عنوان اولین نفر به شما دوست عزیزی که در مسیر تغییر و پیشرفت قدم گذاشته‌اید تبریک بگویم ‎ما رسالت خود را بر این می‌دانیم که با هنر خود دنیا را جای بهتری برای زندگی خود و دیگران تبدیل کنیم و دنیا جای زیباتری برای زندگی شود. ‎در مسیر تحقق رویاها، گام‌های شما محکم و استوار ‎بدون شک حضور پر خیر و برکت شما در این مجموعه آموزشی، برکتی بی بدیل از جانب پروردگار متعالی است

جلسات دوره (88 جلسه)

1. قسمت1
2. قسمت2
3. قسمت3
4. قسمت4
5. قسمت5
6. قسمت6
7. قسمت7
8. قسمت8
9. قسمت9
10. قسمت10
11. قسمت11
12. قسمت12
13. قسمت13
14. قسمت14
15. قسمت15
16. قسمت16
17. قسمت17
18. قسمت18
19. قسمت19
20. قسمت20
21. قسمت21
22. قسمت22
23. قسمت23
24. قسمت24
25. قسمت25
26. قسمت26
27. قسمت27
28. قسمت28
29. قسمت29
30. قسمت30
31. قسمت31
32. قسمت32
33. قسمت33
34. قسمت34
35. قسمت35
36. قسمت36
37. قسمت37
38. قسمت38
39. قسمت39
40. قسمت40
41. قسمت41
42. قسمت42
43. قسمت43
44. قسمت44
45. قسمت45
46. قسمت46
47. قسمت47
48. قسمت48
49. قسمت49
50. قسمت50
51. قسمت51
52. قسمت52
53. قسمت53
54. قسمت54
55. قسمت55
56. قسمت56
57. قسمت57
58. قسمت58
59. قسمت59
60. قسمت60
61. قسمت61
62. قسمت62
63. قسمت63
64. قسمت64
65. قسمت65
66. قسمت66
67. قسمت67
68. قسمت68
69. قسمت69
70. قسمت70
71. قسمت71
72. قسمت72
73. قسمت73
74. قسمت74
75. قسمت75
76. قسمت76
77. قسمت77
78. قسمت78
79. قسمت79
80. قسمت80
81. قسمت81
82. قسمت82
83. قسمت83
84. قسمت84
85. قسمت85
86. قسمت86
87. قسمت87
88. قسمت88

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟