آموزش رزهلندی

معرفی دوره

سلام بنده مریم میرزایی هستم مربی عروسکسازی وگل سازی باخمیر تو این دوره در کنارتون هستم ،با آموزش ساخت یک شاخه گل رز هلندی این گل با با خمیر انعطاف پذیر به شما آموزش داده میشه با جدیدترین تکنیک‌های به روز ساخت گلهای خمیری
سلام بنده مریم میرزایی هستم مربی عروسکسازی وگل سازی باخمیر تو این دوره در کنارتون هستم ،با آموزش ساخت یک شاخه گل رز هلندی این گل با با خمیر انعطاف پذیر به شما آموزش داده میشه با جدیدترین تکنیک‌های به روز ساخت گلهای خمیری

جلسات دوره (30 جلسه)

1. پخت خمیرانعطاف پذیرقسمت اول
2. اموزش پخت خمیرانعطاف پذیر۲
3. اموزش پخت خمیرانعطاف پذیر۳
4. ساخت قالب معرفی وینر
5. اموزش برگ گل رز قسمت اول
6. اموزش برگ رز قسمت دوم ساقه کشی
7. اموزش برگ رز قسمت سوم ساخت برگ
8. اموزش برگ رز قسمت چهارم ساخت برگ باکاتر
9. گل رزقسمت اول رنگ امیزی
10. گل رز قسمت دوم نصب مغزی
11. گل رز قسمت سوم چسب روی ساقه
12. گل رز قسمت چهارم گلبرگ ردیف اول
13. گل رز قسمت پنجم گلبرگ ردیف دوم
14. گل رز قسمت ششم گلبرگ های ردیف سوم
15. گل رزقسمت هفتم گلبرگ های ردیف سوم
16. گل رز قسمت هشتم گلبرگ های ردیف چهارم
17. گل رز قسمت نهم گل برگ های ردیف اخر
18. رنگ امیزی برگ🌱 قسمت اول پشت برگها
19. رنگ امیزی برگها🌱 قسمت دوم رنگ برگ وساقه کشی
20. رنگ امیزی گل
21. کاسبرگ🌱 اموزش ساخت کاسبرگ
22. نصب کاسبرگ وجام گل
23. نصب کاسبرگ غنچه
24. رنگ امیزی برگ وکاسبرگ
25. ایجاددم برگ
26. ایجادتیغ ریز
27. نصب تیغ درشت
28. نصب انشعابات برگ به ساقه
29. نصب غنچه به همراه برگ روی ساقه اصلی
30. سایه کاری نهایی وپایان

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟