آموزش نقاشى تذهيب روى چوب و سفال و خط

معرفی دوره

با آموزش جذاب این دوره کسب و کار خانگی خود را راه بیندازید و درآمد زایی کنید .
با آموزش جذاب این دوره کسب و کار خانگی خود را راه بیندازید و درآمد زایی کنید .

جلسات دوره (45 جلسه)

1. حلزون ها و روش رسم اون ها
2. حلزون ها و روش رسم اون ها2
3. حلزون ها و روش رسم اون ها 3
4. روش رسم برگ لوتوس 1
5. روش رسم برگ لوتوس 2
6. رسم گل پنج برگ
7. رسم گل غنچه
8. رسم گل پروانه اى
9. رسم گل شاه عباسى
10. رسم گل پنبه اى
11. تفاوت گل شاه عباسى انارى و لاله اى
12. رنگ گذارى مبتدى 1
13. رنگ گذارى مبتدى 2
14. رنگ گذارى مبتدى 3
15. رنگ گذارى مبتدى 4
16. روش پرداز گل ها
17. روش رسم اسليمى نوع اول
18. تذهيب اسليمى دهن اژدرى
19. تذهيب اسليمى دهن اژدرى
20. اسليمى مارى
21. ترنج تذهيب شروع ترم سوم و اخر
22. نشان تذهيل
23. لچك تذهيب
24. تاج تذهيب
25. كتيبه تذهيب
26. مهراب تذهيب
27. حاشيه تذهيب
28. شمسه تذهيب
29. حاشيه تذهيب 2
30. روش رسم ابرى دندون موشى دور خط
31. روش رسم ابرى دندون موشى دور خط 2
32. شناخت رنگ 1
33. شناخت رنگ 2
34. گره چينى 1
35. گره چينى 2
36. گره چينى 3
37. گره چينى 4
38. رنگ گذارى گره چينى 1
39. رنگ گذارى گره چينى 2
40. رنگ گذارى گره چينى 3
41. کپی کردن کار روی کاغذ پوستی
42. نحوه کپی کردن
43. پاك كردن طرح از روى كاغذ
44. نكات تكميلى1
45. نكات تكميلى2

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟