آموزش ماندالا

معرفی دوره

سلام دوستان گل و نازنینم 🙋‍♀️ خیلی خوش اومدین به این اموزش این هنر زیبا خیالتون راحت بهترین و به روز ترین مدل ها رو براتون خواهم گذاشت با یاری خدا و تنها خواسته من از شما این هست که این فیلم ها رو در اختیار دیگران نزارید
سلام دوستان گل و نازنینم 🙋‍♀️ خیلی خوش اومدین به این اموزش این هنر زیبا خیالتون راحت بهترین و به روز ترین مدل ها رو براتون خواهم گذاشت با یاری خدا و تنها خواسته من از شما این هست که این فیلم ها رو در اختیار دیگران نزارید

جلسات دوره (84 جلسه)

1. وسایل لازم
2. قسمت 2
3. قسمت 3
4. قسمت 4
5. قسمت 5
6. قسمت 6
7. قسمت 7
8. قسمت 8
9. قسمت 9
10. قسمت 10
11. قسمت 11
12. قسمت 12
13. قسمت 13
14. قسمت 14
15. قسمت 15
16. قسمت 16
17. قسمت 17
18. قسمت 18
19. قسمت 19
20. قسمت 20
21. قسمت 21
22. قسمت 22
23. قسمت 23
24. قسمت 24
25. قسمت 25
26. قسمت 26
27. قسمت 27
28. قسمت 28
29. قسمت 29
30. قسمت 30
31. قسمت 31
32. قسمت 32
33. قسمت 33
34. قسمت 34
35. قسمت 35
36. قسمت 36
37. قسمت 37
38. قسمت 38
39. قسمت 39
40. قسمت 40
41. قسمت 41
42. قسمت 42
43. قسمت 43
44. قسمت 44
45. قسمت 45
46. قسمت 46
47. قسمت 47
48. قسمت 48
49. قسمت 49
50. قسمت 50
51. قسمت 51
52. قسمت 52
53. قسمت 53
54. قسمت 54
55. قسمت 55
56. قسمت 56
57. قسمت 57
58. قسمت 58
59. قسمت 59
60. قسمت 60
61. قسمت 61
62. قسمت 62
63. قسمت 63
64. قسمت 64
65. قسمت 65
66. قسمت 66
67. قسمت 67
68. قسمت 68
69. قسمت 69
70. قسمت 70
71. قسمت 71
72. قسمت 72
73. قسمت 73
74. قسمت 74
75. قسمت 75
76. قسمت 76
77. قسمت 77
78. قسمت 78
79. قسمت 79
80. قسمت 80
81. قسمت 81
82. قسمت 82
83. قسمت 83
84. قسمت 84

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟