آموزش مینی دوره حاشیه و سنبل

معرفی دوره

مینی دوره حاشیه و سنبل شامل سه تکنیک کاربردیست ۱_ تکنیک اپلیکه کردن ۲_تکنیک اجرای طرحهای متفاوت با یک مدل حاشیه ۳_تکنیک برجسته سازی زیرکار هرسه تکنیک در قالب دوکار آموزش داده می‌شود. از شناسایی متریال ،طرح اندازی،اجرای طرح تماما آموزش داده می‌شود. بعد از آموزش این سه تکنیک شما طرحهای متفاوتی را می‌توانید اجرا کنید. وچون تکنیک کار به شما آموزش داده شده است ،نه صرفا دوطرح ،شما می‌توانید با کمی خلاقیت آثار فوق العاده ای را خلق کنید..پایه این آموزش‌ها نتیجه سالها آزمون و خطاست که راه سریعتری برای رسیدن شما به هدفتان است.
مینی دوره حاشیه و سنبل شامل سه تکنیک کاربردیست ۱_ تکنیک اپلیکه کردن ۲_تکنیک اجرای طرحهای متفاوت با یک مدل حاشیه ۳_تکنیک برجسته سازی زیرکار هرسه تکنیک در قالب دوکار آموزش داده می‌شود. از شناسایی متریال ،طرح اندازی،اجرای طرح تماما آموزش داده می‌شود. بعد از آموزش این سه تکنیک شما طرحهای متفاوتی را می‌توانید اجرا کنید. وچون تکنیک کار به شما آموزش داده شده است ،نه صرفا دوطرح ،شما می‌توانید با کمی خلاقیت آثار فوق العاده ای را خلق کنید..پایه این آموزش‌ها نتیجه سالها آزمون و خطاست که راه سریعتری برای رسیدن شما به هدفتان است.

جلسات دوره (34 جلسه)

1. قسمت1
2. قسمت 2
3. قسمت 3
4. قسمت 4
5. قسمت 5
6. قسمت 6
7. قسمت 7
8. قسمت 8
9. قسمت 9
10. قسمت 10
11. قسمت 11
12. قسمت 12
13. قسمت 13
14. قسمت 14
15. قسمت 15
16. قسمت 16
17. قسمت 17
18. قسمت 18
19. قسمت 19
20. قسمت 20
21. قسمت 21
22. قسمت 22
23. قسمت 23
24. قسمت 24
25. قسمت 25
26. قسمت 26
27. قسمت 27
28. قسمت 28
29. قسمت 29
30. قسمت 30
31. قسمت 31
32. قسمت 32
33. قسمت 33
34. قسمت 34

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟