آموزش مقدماتی کالیگرافی

معرفی دوره

به طور کلی برای بیان عواطف به ساده ترین شکل ممکن از خط می توان استفاده کرد. و همین که قابل خواندن باشد و در کمترین زمان ممکن بتواند منظور خود را به مخاطب القا کند کافیست. اما در خط نقاشی، مهم ترین نکته، زیبایی بصری آن است که هنرمندان این زمینه با تلفیق عناصر مختلف و رنگ و نوآوری همراه دفرمه کردن خطوط، به وجود می‌آورند. نکته ای که در خط نقاشی جالب توجه است این است که در وهله اول مفهومی که نوشتار به شما منتقل می‌کند اهمیتی ندارد و حتی ممکن است جمله ای کاملا بی معنی را به صورت خط نقاشی بنویسند.
به طور کلی برای بیان عواطف به ساده ترین شکل ممکن از خط می توان استفاده کرد. و همین که قابل خواندن باشد و در کمترین زمان ممکن بتواند منظور خود را به مخاطب القا کند کافیست. اما در خط نقاشی، مهم ترین نکته، زیبایی بصری آن است که هنرمندان این زمینه با تلفیق عناصر مختلف و رنگ و نوآوری همراه دفرمه کردن خطوط، به وجود می‌آورند. نکته ای که در خط نقاشی جالب توجه است این است که در وهله اول مفهومی که نوشتار به شما منتقل می‌کند اهمیتی ندارد و حتی ممکن است جمله ای کاملا بی معنی را به صورت خط نقاشی بنویسند.

جلسات دوره (30 جلسه)

1. نقطه گذاری و طرز قرارگیری قلم روی کاغذ
2. الف
3. ب
4. جواب کشی قلم نی
5. د
6. ج،ح،خ،چ
7. ن
8. ن
9. و
10. هه
11. ی
12. ادامه ی
13. س
14. ص
15. ج
16. ط
17. ع
18. ف
19. ک،گ
20. ق،ل
21. م
22. ه
23. اتصالات ۱
24. اتصالات ۲
25. اتصالات ۳
26. اتصالات ۵
27. اتصالات ۴
28. اتصالات ۶
29. اتصالات،رعایت ظرافتها و ضخامت ها
30. حرف ر

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟