آموزش آموزش گلیم چاکدار(دورو)ساده

معرفی دوره

دوره بسیار کامل گلیم چاکدار را یاد بگیرید و کسب و کار خانگی خود را راه بیاندازید .
دوره بسیار کامل گلیم چاکدار را یاد بگیرید و کسب و کار خانگی خود را راه بیاندازید .

جلسات دوره (34 جلسه)

1. قسمت اول معرفی ابزار
2. قسمت دوم سیه بندی
3. قسمت سوم رجشمار
4. قسمت چهارم محاسبه طول وعرض بافت
5. قسمت‌پنجم سیه بندی روی دار
6. قسمت ششم چله کشی ثابت
7. قسمت هفتم جایگذاری هاف وتسمه مهار
8. قسمت هشتم زنجیره ابتدایی
9. قسمت نهم کرباس بافی،ملیله (گره زینتی)
10. قسمت دهم بافت گلیم ،نقشه خوانی
11. قسمت یازدهم بافت گلیم دورو،نقشه خوانی
12. قسمت دوازدهم ادامه بافت گلیم دورو ونقشه خوانی
13. قسمت سیزدهم ادامه بافت گلیم دورو ونقشه خوانی
14. قسمت چهاردهم ادامه بافت گلیم ونقشه خوانی
15. ادامه بافت
16. ادغام کردن نخ خامه باهم
17. بستن کناره های گلیم
18. رفع شلی چله های وسط
19. جمع شدن چله ها وبافت
20. ادامه نقشه خوانی وبافت
21. کرباسی،ملیله،زنجیره،دوگره ریشه انتهای بافت
22. اتمام کاروجداکردن بافت از دار
23. چندنکته مهم بافت گلیم ساده(چاکدار)
24. چندنکته مهم بافت گلیم ساده(۲)
25. چندنکته مهم بافت گلیم ساده(۳)
26. ترفند آویز یا دیوارکوب گلیمی
27. چله کشی ترکی مرحله 1
28. چله کشی ترکی مرحله 2
29. کجو کردن چله کشی ترکی
30. جایگذاری هاف و وظیفه کجو
31. ترمیم و اضافه کردن نخ چله
32. بالا بردن کجو برای ادامه بافت
33. بافتن دوکارروی یک دار
34. پایین کشی یاکاشف کردن در چله کشی های چرخشی

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟