آموزش سفالگری با دست

معرفی دوره

صفر تا صد سفالگری با دست شامل آموزش تکنیک های پینچ،کویل، فیتیله تو قالب، اسلب، اسلب حجمی، اتصالات، ساخت مهر و نقش برجسته.
صفر تا صد سفالگری با دست شامل آموزش تکنیک های پینچ،کویل، فیتیله تو قالب، اسلب، اسلب حجمی، اتصالات، ساخت مهر و نقش برجسته. بعد از اتمال این دوره شما میتواندی هر فرمی که می بینید یا طراحی می کنید هر چقدر هم پیچیده به راحتی با اجرای تکنیک هایی که در این دوره آموزش میبینید بسازید.

جلسات دوره (26 جلسه)

1. ورزگل
2. پینچ قسمت اول
3. پینچ قسمت دوم
4. پینچ قسمت سوم
5. پینچ قسمت چهارم
6. رینگ و سه پایه
7. قاشق
8. ماگ قسمت اول
9. ماگ قسمت دوم
10. ماگ قسمت سوم
11. فیتیله قسمت اول
12. فیتیله قسمت دوم
13. فیتیله قسمت سوم
14. فیتیله قسمت چهارم
15. فیتیله قسمت پنجم
16. فیتیله یک قسمت اول
17. فیتیله یک قسمت دوم
18. فیتیله قالبی
19. اسلب
20. اسلب حجمی
21. اسلب قالبی
22. ساخت مهر سفالی و گچی قسمت اول
23. ساخت مهر سفالی و گچی قسمت دوم
24. نقش برجسته قسمت اول
25. نقش برجسته قسمت دوم
26. نقش برجسته قسمت سوم

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟