آموزش کیف طبله سرخود

معرفی دوره

با دوره کیف طبله سرخود مهارتی متفاوت بیاموزید و کسب و کار خود را راه اندازی کنید .
با دوره کیف طبله سرخود مهارتی متفاوت بیاموزید و کسب و کار خود را راه اندازی کنید

جلسات دوره (16 جلسه)

1. معرفی متریال
2. الگوکشی دهنه فلزی هلال شکل ۲۰ سانتی پارت 1
3. الگوکشی دهنه فلزی هلال شکل ۲۰ سانتی پارت 2
4. الگوکشی دهنه فلزی هلال شکل ۲۰ سانتی پارت 3
5. الگوکشی دهنه فلزی هلال شکل ۲۰ سانتی پارت 4
6. الگوکشی دهنه فلزی هلال شکل ۲۰ سانتی پارت 5
7. الگوکشی دهنه فلزی هلال شکل ۲۰ سانتی پارت 6
8. الگوکشی دهنه فلزی هلال شکل ۲۰ سانتی پارت 7
9. الگوکشی دهنه فلزی هلال شکل ۲۰ سانتی پارت 8
10. الگوکشی دهنه فلزی هلال شکل ۲۰ سانتی پارت 9
11. الگوکشی دهنه فلزی هلال شکل ۲۰ سانتی پارت 10
12. الگوکشی دهنه فلزی هلال شکل ۲۰ سانتی پارت 11
13. الگوکشی دهنه فلزی هلال شکل ۲۰ سانتی پارت 12
14. الگوکشی دهنه ۲۰ سانت هلال پارت 1
15. الگوکشی دهنه ۱۹ سانت مستطیل شکل
16. پیشنهاد من برای دوخت کیف های جدید

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟