آموزش ضخیم دوزی

معرفی دوره

سلام دوستای عزیزو هنرمندم😊 به دوره تخصصی و حرفه ای ضخیم دوزی ما خوش آمدید🪡🧥 این دوره فوق العاده پر بار و پر تکنیک است 🧥 مطمئنم که در پایان این دوره یه احسنت خیلی خوب خودت به خودت میگی و کلی تجربه به شما اضافه میشه 🥰 شما امانت دار من هستید و این دوره مخصوص شخص شماست😇 از اینکه این موضوع رو رعایت میکنید سپاس گذارم😍 ✅ روند آموزش به چه صورت است؟ آموزش‌های ما پروژه محور هست سعی کردم مدل‌هایی انتخاب کنم که تکنیک زیادی داشته باشه و در بعضی از لباسها چندین تکنیک رو با هم انجام دادم شما با توجه به نیازتون میتونید از انجام بعضی از آنها صرف نظر کنید ✅ آیا این دوره پیش نیاز میخواد؟ وقتی شما وارد این دوره میشید قطعا از قبل با یک متدی آشنایی دارید و با پارچه دوخت انجام دادید و مقداری مهارت دست دارید ولی من باز هم برای اطمینان خاطر در ابتدای کار اساس الگوی پایه رو مجدد آموزش دادم تا شما نتیجه بهتری بگیرید ✅ آیا با هر متدی میشه در این دوره شرکت کرد؟ شما با هر متدی که کار می‌کنید و از خروجی تون راضی هستید میتونید مدلها و طرحها رو طبق توضیحات من روی اساس الگوتون پیاده کنید و تکنیک دوخت رو کنار من باشید متدی که من در این دوره استفاده میکنم مولر هست که برای پالتو و کت و لباس‌های ضخیم فوق العاده است و تن خور خوبی داره
سلام دوستای عزیزو هنرمندم😊 به دوره تخصصی و حرفه ای ضخیم دوزی ما خوش آمدید🪡🧥 این دوره فوق العاده پر بار و پر تکنیک است 🧥 مطمئنم که در پایان این دوره یه احسنت خیلی خوب خودت به خودت میگی و کلی تجربه به شما اضافه میشه 🥰 شما امانت دار من هستید و این دوره مخصوص شخص شماست😇 از اینکه این موضوع رو رعایت میکنید سپاس گذارم😍 ✅ روند آموزش به چه صورت است؟ آموزش‌های ما پروژه محور هست سعی کردم مدل‌هایی انتخاب کنم که تکنیک زیادی داشته باشه و در بعضی از لباسها چندین تکنیک رو با هم انجام دادم شما با توجه به نیازتون میتونید از انجام بعضی از آنها صرف نظر کنید ✅ آیا این دوره پیش نیاز میخواد؟ وقتی شما وارد این دوره میشید قطعا از قبل با یک متدی آشنایی دارید و با پارچه دوخت انجام دادید و مقداری مهارت دست دارید ولی من باز هم برای اطمینان خاطر در ابتدای کار اساس الگوی پایه رو مجدد آموزش دادم تا شما نتیجه بهتری بگیرید ✅ آیا با هر متدی میشه در این دوره شرکت کرد؟ شما با هر متدی که کار می‌کنید و از خروجی تون راضی هستید میتونید مدلها و طرحها رو طبق توضیحات من روی اساس الگوتون پیاده کنید و تکنیک دوخت رو کنار من باشید متدی که من در این دوره استفاده میکنم مولر هست که برای پالتو و کت و لباس‌های ضخیم فوق العاده است و تن خور خوبی داره

جلسات دوره (115 جلسه)

1. جیب فیلتاب
2. جیب
3. جیب فیلتاب مورب
4. جیب
5. جیب
6. جیب
7. جیب
8. جیب
9. جیب
10. دوخت دکمه
11. قبل از شروع
12. اتوکاری
13. اندازه‌گیری قسمت ۱
14. اندازه‌گیری قسمت دوم
15. آزادی مجاز الگوی کرستی، نیمه کرستی و آزاد
16. الگو_پایه کت و پالتو قسمت ۱
17. الگو_پایه کت و پالتو قسمت ۲
18. الگو_پایه کت و پالتو قسمت ۳
19. الگو_پایه کت و پالتو قسمت ۴
20. الگو_پایه کت و پالتو قسمت ۵
21. تبدیل_کت_کرستی به گشاد قسمت ۱
22. تبدیل_کت_کرستی به گشاد قسمت ۲
23. لقی گیری قسمت ۱
24. لقی گیری قسمت ۲
25. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۱ مدلسازی
26. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۲ مدلسازی
27. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۳ آستین کتی
28. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۴ آستین کتی
29. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۵ برش
30. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۶ برش
31. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۷ برش
32. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۸ دوخت
33. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۹ دوخت
34. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۱۰ دوخت
35. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۱۱ دوخت
36. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۱۲ دوخت
37. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۱۳ دوخت
38. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۱۴ دوخت
39. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۱۵ دوخت
40. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۱۶ دوخت
41. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۱۷ دوخت
42. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۱۸ دوخت
43. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۱۹ دوخت
44. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۲۰ دوخت
45. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۲۱ دوخت
46. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۲۲ دوخت
47. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت ۲۳ دوخت
48. پالتو_یقه_انگلیسی همراه با پروتز شانه استرکشی کامل قسمت دوخت جادگمه چشمی
49. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت 1
50. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت 2
51. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت 3
52. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت 4
53. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت 5
54. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت 6
55. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۷
56. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۸
57. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۹
58. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۱۰
59. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۱۱
60. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۱۲
61. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۱۳
62. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۱۴
63. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۱۵
64. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۱۶
65. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۱۷
66. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۱۸
67. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۱۹
68. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۲۰
69. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۲۱
70. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۲۲
71. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۲۳
72. پالتو_یقه_بلیزر استرکشی کامل قسمت ۲۴
73. پالتو_یقه_امریکایی استرکشی کامل و جدا قسمت ۱
74. پالتو_یقه_امریکایی استرکشی کامل و جدا قسمت ۲
75. پالتو_یقه_امریکایی استرکشی کامل و جدا قسمت ۳
76. پالتو_یقه_امریکایی استرکشی کامل و جدا قسمت ۴
77. پالتو_یقه_امریکایی استرکشی کامل و جدا قسمت ۵
78. پالتو_یقه_امریکایی استرکشی کامل و جدا قسمت ۶
79. پالتو_یقه_امریکایی استرکشی کامل و جدا قسمت ۷
80. پالتو_یقه_امریکایی استرکشی کامل و جدا قسمت ۸
81. پالتو_یقه_امریکایی استرکشی کامل و جدا قسمت ۹
82. پالتو_یقه_امریکایی استرکشی کامل و جدا قسمت ۱۰
83. استرکشی کامل و کلاه قسمت ۱ مدلسازی
84. استرکشی کامل و کلاه قسمت ۲ مدلسازی
85. استرکشی کامل و کلاه قسمت ۳ مدلسازی
86. استرکشی کامل و کلاه قسمت ۴ مدلسازی
87. استرکشی کامل و کلاه قسمت ۵ مدلسازی و برش
88. استرکشی کامل و کلاه قسمت ۶ برش و دوخت
89. استرکشی کامل و کلاه قسمت 7 برش و دوخت
90. استرکشی کامل و کلاه قسمت 8 برش و دوخت
91. استرکشی کامل و کلاه قسمت 9 برش و دوخت
92. استرکشی کامل و کلاه قسمت 10 برش و دوخت
93. استرکشی کامل و کلاه قسمت 11 برش و دوخت
94. استرکشی کامل و کلاه قسمت 12 برش و دوخت
95. استرکشی کامل و کلاه قسمت 13 برش و دوخت
96. استرکشی کامل و کلاه قسمت 14 برش و دوخت
97. استرکشی کامل و کلاه قسمت 15 برش و دوخت
98. استرکشی کامل و کلاه قسمت 16 برش و دوخت
99. استرکشی کامل و کلاه قسمت 17 برش و دوخت
100. همراه با کلاه قسمت ۱ مدلسازی
101. همراه با کلاه قسمت ۲ مدلسازی
102. همراه با کلاه قسمت ۳ مدلسازی
103. همراه با کلاه قسمت ۴ مدلسازی
104. همراه با کلاه قسمت ۵ برش و دوخت
105. همراه با کلاه قسمت ۶ دوخت
106. همراه با کلاه قسمت ۷ دوخت
107. همراه با کلاه قسمت ۸ دوخت
108. همراه با کلاه و استر قسمت ۱ مدلسازی
109. همراه با کلاه و استر قسمت ۲ مدلسازی
110. همراه با کلاه و استر قسمت ۳ برش و دوخت
111. همراه با کلاه و استر قسمت ۴ دوخت
112. همراه با کلاه و استر قسمت ۵ دوخت
113. همراه با کلاه و استر قسمت ۶ دوخت
114. همراه با کلاه و استر قسمت ۷ دوخت
115. همراه با کلاه و استر قسمت ۸ دوخت

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!