آموزش تریکوبافی - صفر تا صد انواع کیف

معرفی دوره

آموزش بیش از 20 نوع کیف به صورت کامل با کلیه متعلقات
آموزش بیش از بیست مدل کیف با تمام نکات و متد، معرفی وسایل کیف بافی و‌وسایل مورد نیاز برای هرمدل کیف، آموزش بدنه، درب، بندکیف،اتصال بند، قفل،حلقه، زنجیر به کیف، زیب و.....، آموزش کامل آسترکشی، آموزش دسته و‌تزئینات کیف رو‌با تمام نکات و جزئیات بصورت کامل یاد میگیرید و میتونید از این طریق در منزل خودتون کسب درآمد کنید

جلسات دوره (171 جلسه)

1. آموزش کیف ماکارون قسمت اول
2. آموزش کیف ماکارون قسمت دوم
3. آموزش کیف ماکارون قسمت سوم
4. آموزش کیف ماکارون قسمت چهارم
5. آموزش کیف ماکارون قسمت پنجم
6. آموزش کیف ماکارون قسمت ششم
7. آموزش کیف ماکارون قسمت هفتم
8. آموزش کیف ماکارون قسمت هشتم اتصال دو قسمت کیف با سوزن پلاستیک
9. آموزش کیف ماکارون با گوش گرد قسمت اول
10. آموزش کیف ماکارون با گوش گرد قسمت دوم اتصال گوش ها با سوزن پلاستیکی
11. آموزش کیف ماکارون با گوش مثلثی قسمت اول
12. آموزش کیف ماکارون با گوش مثلثی قسمت پایانی
13. آموزش کیف با درب رفت و برگشتی قسمت اول
14. آموزش کیف با درب رفت و برگشتی قسمت دوم
15. آموزش کیف با درب رفت و برگشتی قسمت پایانی (آموزش نحوه اتصال درب به کیف و آموزش نحوه اتصال قفل به کیف)
16. آموزش بند میگویی کیف
17. آموزش منگوله کیف
18. آموزش پاپیون برای تزیین کیف ماکارون با گوش گرد یا مثلثی
19. آموزش کیف با درب بیضی قسمت اول
20. آموزش کیف با درب بیضی قسمت دوم
21. آموزش کیف با درب بیضی قسمت سوم
22. آموزش کیف با درب بیضی قسمت چهارم
23. آموزش کیف با درب بیضی قسمت پنجم
24. آموزش کیف با درب بیضی قسمت ششم
25. آموزش کیف با درب بیضی قسمت هفتم
26. آموزش کیف با درب بیضی قسمت آخر
27. آموزش کیف گرد مدل لبه دار
28. آموزش آسترکشی کیف گرد قسمت اول
29. آموزش آسترکشی کیف گرد قسمت دوم
30. آموزش آسترکشی کیف گرد قسمت پایانی
31. آموزش کیف گرد فندوقی قسمت اول
32. آموزش کیف گرد فندوقی قسمت دوم
33. آموزش کیف گرد فندوقی قسمت سوم
34. آموزش کیف گرد فندوقی قسمت چهارم
35. آموزش کیف گرد فندوقی قسمت پنجم
36. آموزش کیف گرد فندوقی قسمت ششم
37. آموزش بند کیف گرد فندوقی قسمت پایانی
38. آموزش کیف صدفی قسمت اول
39. آموزش کیف صدفی قسمت دوم
40. آموزش کیف صدفی قسمت سوم
41. آموزش کیف صدفی قسمت چهارم
42. آموزش کیف صدفی قسمت پنجم
43. آموزش کیف صدفی قسمت ششم
44. آموزش کیف صدفی قسمت پایانی
45. آموزش کیف موبایل قسمت اول
46. آموزش کیف موبایل قسمت دوم
47. آموزش کیف موبایل قسمت سوم
48. آموزش کیف موبایل قسمت پایانی
49. آموزش کیف دستی قسمت اول
50. آموزش کیف دستی قسمت دوم
51. آموزش کیف دستی قسمت سوم
52. آموزش کیف دستی قسمت پایانی
53. آموزش کیف حبابی قسمت اول
54. آموزش کیف حبابی قسمت دوم
55. آموزش کیف حبابی قسمت سوم
56. آموزش کیف حبابی قسمت چهارم
57. آموزش کیف حبابی قسمت پنجم
58. آموزش کیف حبابی قسمت ششم
59. آموزش کیف حبابی قسمت هفتم
60. آموزش کیف حبابی قسمت هشتم
61. آموزش کیف حبابی قسمت اتصال قفل به کیف
62. آموزش کیف حبابی قسمت پایانی
63. آموزش آستر کشی کیف حبابی قسمت اول
64. آموزش آستر کشی کیف حبابی قسمت دوم
65. آموزش کیف مجلسی قسمت اول
66. آموزش کیف مجلسی قسمت دوم
67. آموزش کیف مجلسی قسمت سوم
68. آموزش کیف مجلسی قسمت چهارم
69. آموزش کیف مجلسی فسمت پایانی
70. بافت کفی بیضی قسمت اول
71. بافت کفی بیضی قسمت دوم
72. بافت کفی بیضی قسمت سوم
73. بافت کفی بیضی قسمت چهارم
74. بافت کفی بیضی قسمت پایانی
75. بافت بدنه کیف قسمت اول
76. بافت بدنه کیف قسمت دوم
77. بافت بدنه کیف قسمت سوم
78. بافت بدنه کیف قسمت پایانی
79. آموزش بندجمع کن کیف و نحوه‌ی اتصال آن به کیف
80. آموزش درب کوله پشتی قسمت اول
81. آموزش درب کوله پشتی قسمت دوم
82. آموزش درب کوله پشتی قسمت سوم
83. آموزش درب کوله پشتی قسمت چهارم
84. آموزش درب کوله پشتی قسمت پایانی
85. آموزش بند کوله پشتی و نحوه ی اتصالش به کوله پشتی قسمت اول
86. آموزش بند کوله پشتی و نحوه ی اتصالش به کوله پشتی قسمت دوم
87. آموزش بند کوله پشتی و نحوه ی اتصالش به کوله پشتی قسمت پایانی
88. آموزش کیف توبره ای(بافت گندمی مرتب) قسمت اول
89. آموزش کیف توبره ای(بافت گندمی مرتب) قسمت دوم
90. آموزش کیف توبره ای(بافت گندمی مرتب) قسمت پایانی
91. آموزش تغییر رنگ درکیف توبره ای (بافت گندمی مرتب)
92. آموزش کیف توبره ای(بافت اناری) قسمت اول
93. آموزش کیف توبره ای(بافت اناری) قسمت دوم
94. آموزش کیف توبره ای(بافت اناری) قسمت پایانی
95. آموزش کیف توبره ای (بافت حصیری برعکس) قسمت اول
96. آموزش کیف توبره ای (بافت حصیری برعکس) قسمت دوم
97. آموزش کیف توبره ای (بافت حصیری برعکس) قسمت سوم
98. آموزش کیف توبره ای (بافت حصیری برعکس) قسمت آخر
99. آموزش مدل ششم کیف توبره ای
100. آموزش مدل هفتم قسمت اول
101. آموزش مدل هفتم قسمت دوم
102. آموزش مدل هفتم قسمت سوم
103. آموزش مدل هفتم قسمت چهارم
104. آموزش مدل هفتم قسمت آخر
105. آموزش آستر کشی کوله پشتی و کیف های توبره ای بخش اول
106. آموزش آستر کشی کوله پشتی و کیف های توبره ای بخش دوم
107. آموزش گوش خرگوش قسمت اول
108. آموزش گوش خرگوش قسمت دوم
109. آموزش گوش خرگوش قسمت سوم
110. آموزش گوش خرگوش قسمت چهارم
111. آموزش گوش خرگوش قسمت آخر
112. آموزش نحوه اتصال گوش خرگوش به کوله پشتی
113. آموزش دم کوله پشتی خرگوشی قسمت اول
114. آموزش دم کوله پشتی خرگوشی قسمت آخر
115. آموزش کیف قسمت اول
116. آموزش کیف قسمت دوم
117. آموزش کیف قسمت سوم
118. آموزش کیف قسمت چهارم
119. آموزش کیف قسمت پنجم
120. آموزش کیف قسمت آخر
121. آموزش کفی مستطیل قسمت اول
122. آموزش کفی مستطیل قسمت دوم
123. آموزش کفی مستطیل قسمت سوم
124. آموزش کفی مستطیل قسمت آخر
125. شروع بدنه پاپ کورنی قسمت اول
126. شروع بدنه پاپ کورنی قسمت دوم
127. شروع بدنه پاپ کورنی قسمت سوم
128. شروع بدنه پاپ کورنی قسمت چهارم
129. شروع بدنه پاپ کورنی قسمت پنجم
130. شروع بدنه پاپ کورنی قسمت آخر
131. آموزش کوله پشتی قسمت اول
132. آموزش کوله پشتی قسمت دوم
133. آموزش کوله پشتی قسمت سوم
134. آموزش کوله پشتی قسمت چهارم
135. آموزش کوله پشتی قسمت پنجم
136. آموزش کوله پشتی قسمت ششم
137. آموزش کوله پشتی قسمت هفتم
138. آموزش کوله پشتی قسمت هشتم
139. آموزش کوله پشتی قسمت آخر
140. آموزش کیف ماکارون گل قسمت اول
141. آموزش کیف ماکارون گل قسمت دوم
142. آموزش کیف ماکارون گل قسمت سوم
143. آموزش کیف ماکارون گل قسمت چهارم
144. آموزش کیف ماکارون گل قسمت آخر
145. آموزش کیف مستطیلی قسمت اول
146. آموزش کیف مستطیلی قسمت دوم
147. آموزش کیف مستطیلی قسمت سوم
148. آموزش کیف مستطیلی قسمت چهارم
149. آموزش کیف مستطیلی قسمت آخر
150. آموزش کیف کجراه قسمت اول
151. آموزش کیف کجراه قسمت دوم
152. آموزش کیف کجراه قسمت سوم
153. آموزش کیف کجراه قسمت آخر
154. آموزش کیف مدل پیچ قسمت اول
155. آموزش کیف مدل پیچ قسمت دوم
156. آموزش کیف مدل پیچ قسمت سوم
157. آموزش کیف مدل پیچ قسمت چهارم
158. آموزش کیف مدل پیچ قسمت آخر
159. آموزش کیف مدل گیس بافت قسمت اول
160. آموزش کیف مدل گیس بافت قسمت دوم
161. آموزش کیف مدل گیس بافت قسمت سوم
162. آموزش کیف مدل گیس بافت قسمت آخر
163. آموزش کیف گیس بافت خوشگل قسمت اول
164. آموزش کیف گیس بافت خوشگل قسمت دوم
165. آموزش کیف گیس بافت خوشگل قسمت سوم
166. آموزش کیف گیس بافت خوشگل قسمت آخر
167. آموزش کیف دلبر
168. آموزش کیف دسته گرد قسمت اول
169. آموزش کیف دسته گرد قسمت دوم
170. آموزش کیف دسته گرد قسمت سوم
171. آموزش کیف دسته گرد قسمت آخر

تصاویر دوره

ویژگی‌های دوره

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!
سوالی داری؟