کالج «فاطمه قربانی»

فاطمه قربانی

فاطمه قربانی

کارشناس آشپزی و قنادی ملل

users-icon
1 دوره
users-icon
385 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

باقلوا استانبولی و کنافه دوره تاندوری
آموزش باقلوا استانبولی و کنافه فاطمه قربانی
5.0 7 نظر
399,000 تومانء