کالج «نسرین دریابیگی»

نسرین دریابیگی

نسرین دریابیگی

مدرس دوره های جامع گلیم بافی و قالیبافی

users-icon
1 دوره
users-icon
0 شرکت‌کننده

درباره مدرس

دریابیگی هستم دارای مدرک فنی وحرفه ای ومدرس دوره های آموزشی گلیم بافی گلیم چاکدار(ساده) یا دورو گلیم ورنی گلیم پیچ سیرجان و گلیم برجسته قالیبافی(روش سنتی) تابلوفرش(کدبافی)

دوره‌های مدرس

آموزش گلیم چاکدار(دورو)ساده
آموزش آموزش گلیم چاکدار(دورو)ساده نسرین دریابیگی
-
479,000 تومانء