کالج «زهرا محمدتقی»

زهرا محمدتقی

زهرا محمدتقی

users-icon
5 دوره
users-icon
3 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

گلدوزی دوره مدرس
آموزش گلدوزی زهرا محمدتقی
-
459,000 تومانء
گلدوزی - مقدماتی دوره مدرس
آموزش گلدوزی - مقدماتی زهرا محمدتقی
-
299,000 تومانء
گلدوزی - تکمیلی دوره مدرس
آموزش گلدوزی - تکمیلی زهرا محمدتقی
-
359,000 تومانء
گلدوزی - پیشرفته دوره مدرس
آموزش گلدوزی - پیشرفته زهرا محمدتقی
-
399,000 تومانء
گلدوزی فانتزی دوره مدرس
آموزش گلدوزی فانتزی زهرا محمدتقی
-
399,000 تومانء