کالج «زهرا محمدتقی»

زهرا محمدتقی

زهرا محمدتقی

users-icon
5 دوره
users-icon
2 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

گلدوزی دوره مدرس
آموزش گلدوزی زهرا محمدتقی
-
380,000 تومانء
گلدوزی - مقدماتی دوره مدرس
آموزش گلدوزی - مقدماتی زهرا محمدتقی
-
220,000 تومانء
گلدوزی - تکمیلی دوره مدرس
آموزش گلدوزی - تکمیلی زهرا محمدتقی
-
280,000 تومانء
گلدوزی - پیشرفته دوره مدرس
آموزش گلدوزی - پیشرفته زهرا محمدتقی
-
320,000 تومانء
گلدوزی فانتزی دوره مدرس
آموزش گلدوزی فانتزی زهرا محمدتقی
-
320,000 تومانء