جامع گلدوزی

ویدیوی معرفی دوره

ویژگی‌های دوره

جلسات دوره (68 جلسه)

1. دوخت کوک یا شلال ساده
2. دوخت-بخیه-کوک ممتد
3. دوخت ساقه دوزی
4. گره فرانسوی
5. دوخت میانه
6. دوخت زنجیره تک قلاب
7. دوخت زنجیره
8. دوخت زیگزاگ
9. دوخت دندان موشی
10. دوخت هزارپا
11. دوخت سرخسی
12. ساتن دوزی یا توپردوزی
13. دوخت تزئینی مارپیچ
14. دوخت تزئینی مارپیچ 2
15. دوخت پر یا پا مرغی
16. دوخت تزئینی زنجیره ی باز
17. دوخت کوک چرخ دنده
18. دوخت کوک چرخ دنده دو طرفه
19. دوخت تزئینی دایره تو خالی
20. دوخت تزئینی ستاره
21. دوخت پنج ضلعی تو خالی
22. دوخت حصیری
23. دوره نیمه پیشرفته (دوخت برگ با کوک ساده)
24. دوره نیمه پیشرفته (دوخت برگ با ساتن دوزی)
25. دوره نیمه پیشرفته (دوخت برگ با زنجیره تک قلاب)
26. دوره نیمه پیشرفته (دوخت برگ چپ و راستی)
27. دوره نیمه پیشرفته (دوخت برگ با دندون موشی)
28. دوره نیمه پیشرفته (دوخت برگ تیغ ماهی)
29. دوره نیمه پیشرفته (دوخت برگ سرخسی)
30. دوره نیمه پیشرفته (دوخت گل مینا)
31. دوره نیمه پیشرفته (دوخت گل داوودی)
32. دوره نیمه پیشرفته (دوخت گل با داندان موشی)
33. دوره نیمه پیشرفته (دوخت گل سمبل)
34. دوره نیمه پیشرفته (دوخت گل رز عنکبوتی)
35. دوره نیمه پیشرفته (دوخت گل رز تار عنکبوتی)
36. دوره نیمه پیشرفته (دوخت گل یاس)
37. دوره نیمه پیشرفته (دوخت گل سوسن)
38. دوره نیمه پیشرفته (دوخت گل گندم )
39. دوره نیمه پیشرفته (دوخت تنه ی درخت)
40. دوره نیمه پیشرفته (دوخت گل قاصدک)
41. دوره نیمه پیشرفته (دوخت گل اسطخدوس)
42. دوره نیمه پیشرفته (دوخت گل شکوفه)
43. دوره پیشرفته (دوخت روکوکو)
44. دوره پیشرفته (دوخت آلاله بار روکوکو)
45. دوره پیشرفته (دوخت رز با روکوکو)
46. دوره پیشرفته (دوخت برگ با روکوکو 1)
47. دوره پیشرفته (دوخت برگ با روکوکو 2 )
48. دوره پیشرفته (دوخت گل مینا یا داوودی با روکوکو)
49. دوره پیشرفته (دوخت خوشه ای یا اسطخودس با روکوکو)
50. دوره پیشرفته (دوخت گل گندم با روکوکو)
51. دوره پیشرفته (دوخت رز مینیاتور نیم رخ)
52. دوره پیشرفته (دوخت رز مینیاتورسه رخ)
53. دوره پیشرفته (دوخت رز مینیاتور تمام رخ)
54. دوره پیشرفته (دوخت غنچه رز مینیاتور)
55. دوره پیشرفته (دوخت آلاله برزیلی)
56. دوره پیشرفته (دوخت گل کاملیا با کاست آن)
57. دوره پیشرفته (دوخت میخک با کاسبرگ حصیری)
58. دوره پیشرفته (دوخت گل میخک برزیلی )
59. دوره پیشرفته (دوخت گل توپی )
60. دوره پیشرفته (دوخت گلیمی(لیلیوم حصیری یا مارگاریتا) )
61. دوره پیشرفته (دوخت شکوفه برزیلی )
62. دوره پیشرفته (دوخت گل آفتابگردان برزیلی )
63. دوره پیشرفته (دوخت کاکتوس 1 )
64. دوره پیشرفته (دوخت کاکتوس 2 )
65. دوره پیشرفته (دوخت گل شیپوری )
66. دوره پیشرفته (سایه دوزی و توپر دوزی )
67. دوره پیشرفته (تمیز کردن پشت کارگاه و نحوه انتقال طرح )
68. دوره پیشرفته (تمیز کردن پشت کارگاه و نحوه انتقال طرح )

تصاویر دوره

معرفی دوره

توضیحات

مدرس دوره

زهرا محمدتقی
زهرا محمدتقی

سوالات متداول

آیا می‌تونم هزینه دوره رو کارت‌به‌کارت کنم؟
بعد از خرید، جلسات دوره رو از کجا تماشا کنم؟
آیا به محتوای دوره دسترسی همیشگی دارم؟
در مورد دوره و روش خرید سوالات بیشتری دارم!