کالج «شایان شمس»

شایان شمس

شایان شمس

users-icon
1 دوره
users-icon
346 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

پاستا و تهیه خمیر پاستا
آموزش پاستا و تهیه خمیر پاستا شایان شمس
4.6 16 نظر
54%
218,000 تومانء 478,000