کالج «سعیده بیات»

سعیده بیات

سعیده بیات

users-icon
3 دوره
users-icon
65 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

سوسیس‌ ملل و کبابی دوره مدرس
آموزش سوسیس‌ ملل و کبابی سعیده بیات
5.0 2 نظر
240,000 تومانء
سوسیس و کالباس خانگی دوره مدرس
آموزش سوسیس و کالباس خانگی سعیده بیات
5.0 1 نظر
475,000 تومانء