کالج «سعیده بیات»

سعیده بیات

سعیده بیات

users-icon
3 دوره
users-icon
67 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

سوسیس‌ ملل و کبابی
آموزش سوسیس‌ ملل و کبابی سعیده بیات
3.7 3 نظر
319,000 تومانء
سوسیس و کالباس خانگی
آموزش سوسیس و کالباس خانگی سعیده بیات
3.0 2 نظر
554,000 تومانء
انواع سوسیس و کالباس خانگی
آموزش انواع سوسیس و کالباس خانگی سعیده بیات
5.0 1 نظر
329,000 تومانء