کالج «رویا جنتی»

رویا جنتی

رویا جنتی

users-icon
7 دوره
users-icon
201 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

شیرینی یلدا دوره مدرس
آموزش شیرینی یلدا رویا جنتی
5.0 1 نظر
379,000 تومانء
موچی - شیرینی ژاپنی دوره مدرس
آموزش موچی - شیرینی ژاپنی رویا جنتی
3.9 8 نظر
299,000 تومانء
کیک چاکوچینو دوره مدرس
آموزش کیک چاکوچینو رویا جنتی
5.0 1 نظر
139,000 تومانء
انواع براونی دوره مدرس
آموزش انواع براونی رویا جنتی
-
359,000 تومانء