کالج «ماندانا حسین زاده»

ماندانا حسین زاده

ماندانا حسین زاده

users-icon
14 دوره
users-icon
91 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

کاپ کیک و مینی کیک
آموزش کاپ کیک و مینی کیک ماندانا حسین زاده
4.0 1 نظر
359,000 تومانء
کیک خانگی - رولت و رول کیک
آموزش کیک خانگی - رولت و رول کیک ماندانا حسین زاده
-
399,000 تومانء
کیک رگه دار
آموزش کیک رگه دار ماندانا حسین زاده
2.5 2 نظر
509,000 تومانء
کیک های عصرانه پاییزی
آموزش کیک های عصرانه پاییزی ماندانا حسین زاده
4.0 1 نظر
379,000 تومانء
چیزکیک های تنوری
آموزش چیزکیک های تنوری ماندانا حسین زاده
-
499,000 تومانء
انگلیش افترنون تی
آموزش انگلیش افترنون تی ماندانا حسین زاده
-
529,000 تومانء
لاواکیک های مدرن
آموزش لاواکیک های مدرن ماندانا حسین زاده
5.0 1 نظر
419,000 تومانء
کوکی های ترک دار
آموزش کوکی های ترک دار ماندانا حسین زاده
5.0 2 نظر
279,000 تومانء
لایر کیک ها - پکیج اول
آموزش لایر کیک ها - پکیج اول ماندانا حسین زاده
-
389,000 تومانء
لایرکیک ها -  پکیج دوم
آموزش لایرکیک ها - پکیج دوم ماندانا حسین زاده
-
389,000 تومانء
پخت نان خانگی و نان حجیم
آموزش پخت نان خانگی و نان حجیم ماندانا حسین زاده
5.0 2 نظر
679,000 تومانء
انواع شیرینی عید
آموزش انواع شیرینی عید ماندانا حسین زاده
-
409,000 تومانء
سفره رمضان
آموزش سفره رمضان ماندانا حسین زاده
-
429,000 تومانء
شیرینی عید نوروزی (پکیج 1400)
آموزش شیرینی عید نوروزی (پکیج 1400) ماندانا حسین زاده
-
559,000 تومانء