کالج «ماندانا حسین زاده»

ماندانا حسین زاده

ماندانا حسین زاده

users-icon
14 دوره
users-icon
88 شرکت‌کننده

دوره‌های مدرس

کاپ کیک و مینی کیک دوره مدرس
آموزش کاپ کیک و مینی کیک ماندانا حسین زاده
4.0 1 نظر
280,000 تومانء
کیک خانگی - رولت و رول کیک دوره مدرس
آموزش کیک خانگی - رولت و رول کیک ماندانا حسین زاده
-
320,000 تومانء
کیک رگه دار دوره مدرس
آموزش کیک رگه دار ماندانا حسین زاده
4.0 1 نظر
430,000 تومانء
کیک های عصرانه پاییزی دوره مدرس
آموزش کیک های عصرانه پاییزی ماندانا حسین زاده
-
300,000 تومانء
چیزکیک های تنوری دوره مدرس
آموزش چیزکیک های تنوری ماندانا حسین زاده
-
420,000 تومانء
انگلیش افترنون تی دوره مدرس
آموزش انگلیش افترنون تی ماندانا حسین زاده
-
450,000 تومانء
لاواکیک های مدرن دوره مدرس
آموزش لاواکیک های مدرن ماندانا حسین زاده
-
340,000 تومانء
کوکی های ترک دار دوره مدرس
آموزش کوکی های ترک دار ماندانا حسین زاده
5.0 1 نظر
200,000 تومانء
لایر کیک ها - پکیج اول دوره مدرس
آموزش لایر کیک ها - پکیج اول ماندانا حسین زاده
-
310,000 تومانء
لایرکیک ها -  پکیج دوم دوره مدرس
آموزش لایرکیک ها - پکیج دوم ماندانا حسین زاده
-
310,000 تومانء
پخت نان خانگی و نان حجیم دوره مدرس
آموزش پخت نان خانگی و نان حجیم ماندانا حسین زاده
5.0 2 نظر
600,000 تومانء
انواع شیرینی عید دوره مدرس
آموزش انواع شیرینی عید ماندانا حسین زاده
-
330,000 تومانء
سفره رمضان دوره مدرس
آموزش سفره رمضان ماندانا حسین زاده
-
350,000 تومانء
شیرینی عید نوروزی (پکیج 1400) دوره مدرس
آموزش شیرینی عید نوروزی (پکیج 1400) ماندانا حسین زاده
-
480,000 تومانء